08 - 40 88 00 10

Vill du att vi ringer upp dig?

Ange ditt telefonnummer nedan:

  Våra riktlinjer och villkor

  Vad behöver jag som kund tänka på inför städningen?

  För bästa resultat ber vi dig att skapa så fria ytor som möjligt, plocka undan leksaker, kläder och andra föremål som kan hindra utförandet av arbetet. Diskbänk ska vara fri från disk.

  Om ni vill att vi använder er utrustning ska det finnas:

  • Dammsugare med en tom dammsugarpåse
  • Mopp och hink
  • Dammvippa
  • WC rengöring
  • Mikrofiber trasor( flera styck beror på husets storlek)
  • Såpa eller Ajax
  • Fönsterputs spray
  • Rengöringsduk
  • Vim eller Jif
  • Svinto
  • Rengöringssvamp
  • Yes

  Får man samma person som kommer och städar varje tillfälle?

  Ja! Du som abonnemangskund har du alltid samma personal, veckodag och tid för tjänsten, utom vid sjukdom och semester. Då skickar vi en vikarie istället.

  Hur arbetar ni med säkerhet?

  Du kan alltid lita på våra medarbetare som vi väljer med stor omsorg. Alla våra medarbetare genomgår internutbildningar, skriver under ett sekretessavtal samt lämnar in utdrag ur belastningsregistret. Vi har väl utvecklade rutiner för hantering av nycklar och larm och andra känsliga kunduppgifter. Alla våra medarbetare bär Tyresö 24 Facility Managements arbetskläder med logotyp, och försäkrad under arbetstid samt på väg till och från arbetet.

  Hur betalar jag?

  Fakturering sker i efterskott en gång per månad. Betalningsvillkor är 14 dagar från fakturadatum.From den 1 juli 2009 gäller direktavdrag för hushållsnära tjänster vilket innebär att du bara betalar 50 procent av arbetskostnaden vid köptillfället. VI administrerar din skattereduktion direkt med Skatteverket. Priser i räknaren är uppskattade pris per städtillfälle.

  Vad har ni för avbokningsregler?

  Alla avbokningar måste ske per e-post där man tydligt anger kundnamn, städdag och städtid samt anledning till avbokningen. Alla avbokningar måste ske minst 48 timmar innan den ordinarie städningen.Du som abonnemangskund kan utan kostnad avboka städningen maximalt 2 gånger per år samma dag.

  Gällande RUT-avdrag

  Köper du hushållstjänster av Tyresö 24 Facility Management får du 50 procent skattereduktion på arbetskostnaden. I detta ingår t ex städning, strykning, fönsterputs, snöskottning och mycket mer till halva priset.

  Från och med den 1 juli 2009 gäller direktavdraget för hushållsnära tjänster, vilket innebär att du bara betalar 50 procent av arbetskostnaden vid köptillfället. Vi administrerar din skattereduktion direkt med Skatteverket. Smidigt och enkelt för dig som kund.

  Köper du städ tjänster privat får du en faktura med två betalningsalternativ ett belopp där skattereduktionen är avdragen och ett fullt belopp. Har du utrymme kvar att nyttja av din skattereduktion kan du betala det lägre beloppet. Är utrymmet däremot redan nyttjat så ska du betala den totala kostnaden.

  Skattereduktionen är max 25 000 kronor per person och år vilket motsvarar ett underlag av 50 000 kronor. Vänd dig till Skatteverket för aktuell info om hur mycket du nyttjat av din skattereduktion.

   

  Exempel:

  Så här blir kostnaden om du abonnerar på 4 timmar hemstädning varannan vecka privat:
  Städabonnemang hemstädning (arbetskostnad): 2700 kr/mån
  Med skattereduktion betalar du hälften: 1 350 kr/mån

   

   

  Kvalitets- och arbetsmiljöpolicy

  Vår policy bygger på noggrannhet, förtroende, personligt ansvar och nära kontakt med våra kunder Alla kunder är viktiga för oss, stora som små.Vi har byggt vår verksamhet på fyra hörnpelare vilket ger Tyresö 24 Facility Management en stabil grund. Kvalitetspolicy, arbetsmiljöpolicy, miljöpolicy och säkerhetspolicy.

  Kvalitetssäkring och kvalitetsgaranti

  Tyresö 24 Facility Management arbetar enligt kvalitetsledningssystemet SS EN ISO 9001. I ledningssystemet ingår rutiner och styrning för företagets dokumenthantering, ansvar och befogenheter, intern/extern kommunikation, resurser, utbildning, kvalitetsmål med strategi och uppföljning samt inköp. Vår arbetsledning utför regelbundet dokumenterade kvalitetskontroller med tillhörande reklamationshantering. Kvalitetskontroller och driftjournaler är information ni som kund får tillgång till i den form och frekvens ni önskar.

  Arbetsmiljö. Kvalificerad och motiverad personal

  Tyresö 24 Facility Management jobbar enligt ledningssystemet för arbetsmiljö OHSAS 18001:1999 samt enligt AFS 2001:1. Vår övertygelse är att vår personal är nyckeln till nöjda kunder. All vår personal är, efter vedertagen provanställning, fast anställda och grundutbildade inom företaget. Kontinuerlig vidareutbildning håller all personal uppdaterade inom branschutvecklingen. Vår målsättning är att all personal skall var pryl eller sry utbildade.

  Säkerhet och trygghet för dig som uppdragsgivare

  Tyresö 24 Facility Management jobbar strikt enligt fastställda rutiner för säkerhet och trygghet, detta är av yttersta vikt för oss och våra kunder, detta avspeglas i låg personalomsättning och noggrannhet kring säkerhetsrutiner. Vår personal får en noggrann genomgång hos varje kund då rutiner kan skilja sig åt.

  Vi reserverar oss för eventuella tryck-och/eller prisfel.

  Läs gärna mer om våra policys och regler

  Miljö

  Vi tar hand om miljön och jobbar med miljövänliga studiematerial som dessutom är svan och kravmärkta. Vi ser till att att våra arbetare jobbar på överenskomna tider och inte överanstränger sig, därför håller vi ständigt utbildningar och uppdaterar våra arbetsrutiner.

  Alla kemiska produkter vi använder oss av är märkta med bra miljöval eller Svansen. För att minimera bruket av kemikalier så använder vi i så hög grad det går torra städmetoder med microfiberdukar och microfibermoppar.

  Vår miljöpolicy innebär att : All vår verksamhet skall ske med beaktande av belastningen på miljön och hushållningen av energi och naturresurser.

  Vår verksamhet skall bedrivas så att:

  • Miljöpåverkan minimeras och risken för miljöskador begränsas via förebyggande arbete.
  • Vi ska inte av egna orsaker förorsaka skador eller incidenter som påverkar vår omgivning.
  • Vi ska kontinuerligt minska vår miljöpåverkan i relation till vårt uppdrag.
  • Återanvändning eller återvinning ska alltid beaktas.
  • Vi ska kontinuerligt följa upp våra miljömål.
  • Likvärdiga miljökrav, som ställs på vår egen verksamhet, skall åsättas våra leverantörer.

  Utvecklat miljömedvetande och en välutbildad personal är grunden för all miljöarbete.

  Miljösäkring med högsta miljöanpassning

  Tyresö 24 Facility Management jobbar enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Vi tar miljöarbetet ett steg längre, förutom att vi använder miljömärkta kemikalier är vår strävan att minimera påverkan på naturen. Vi letar också hela tiden efter nya och ännu mer miljösäkrande städmetoder. Vi tar gärna hand om miljöhantering hos er som kund. Miljöarbetet tar aldrig paus.