08 - 40 88 00 10

Vill du att vi ringer upp dig?

Ange ditt telefonnummer nedan:

  Snöskottning
  - i Stockholm, Haninge och Nacka

  Snöröjning & Takskottning i Stockholm

  Snöröjning och takskottning efterfrågas ofta så fort vintern och snön kommer. Behöver du hjälp med snöskottning eller snöröjning av tak? Tyresö 24 Facility Management skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak och fasader på ett effektivt och säkert sätt. Alla våra snöskottare är licensierade enligt ”Skotta säkert”.

  Snöröjning och halkbekämpning

  Under vinterhalvåret orsakar snö och halka problem för såväl fotgängare som bilar. Snön kan lägga sig tung och hindra framfart på gångvägar och parkeringar. Som fastighetsägare är man skyldig att hålla snöfritt och sanda på gångbanor och trottoarer i anslutning till fastigheten. Om någon skulle trilla och slå sig kan fastighetsinnehavaren bli skadeståndsskyldig om man inte uppfyller kraven på snöröjning. Tyresö 24 Facility Management kan hjälpa dig som fastighetsägare med snöröjning och halkbekämpning.

  Undvik takskador och olyckor vid snöröjning

  Som fastighetsägare är det viktigt att kontrollera den snömängd som finns på taket så det inte uppstår skador eller olyckor till följd av snön. Speciellt viktigt är det om det uppstår drivor med snö. Varje år drabbas fastighetsägare av dyra takskador på grund av snön. Tyngden från snön ökar risken för belastningsskador. Även fuktskador och snöras kan ställa till med mycket besvär.

  Skotta tak på rätt sätt

  När taket skottas är det viktigt att inte renskotta stora ytor i ett steg. För att inte intilliggande ytor som ännu inte skottats ska bli överbelastade bör man skotta smala remsor från nock till takfot på båda sidor av nock i första hand för att sedan gå tillbaka och renskotta hela taket. Ett felaktigt utfört arbete kan leda till stora och kostsamma skador.

  Säker snöskottning

  När du anlitar Tyresö 24 Facility Management för snöskottning kan du känna dig trygg. Våra professionella snöröjare är licensierade enligt ”Skotta säkert” och vi finns med på Skotta säkets lista över certifierade takskottare. Vi vet hur arbetet med snöröjning bör utföras och hur ditt tak bör skottas för att undvika onödiga skador och olyckor. Att arbeta på höga höjder innebär naturligtvis en risk men är det lutande, isigt och halt så ökar riskerna och påfrestningen på kroppen.

  Tyresö 24 Facility Management skottar bort snön på ett effektivt och säkert sätt och avlägsnar istappar från tak och fasader för att undvika att de faller ner och skadar fotgängare.
  Kontakta oss för mer information och om priser på snöröjning!